Utylizacja azbestu

Oferta kompleksowego wykonania prac z azbestem.

  • zabezpiczenie obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami – wydzielenie strefy zagrożenia izabezpieczenie montaż odpowiednich zabezpieczeń
  • demontaż materiałów zawierających azbest – wykonywany z zastosowaniem specjalistycznych technologii demontażu na mokro wraz przez przeszkolone brygady wyposażone w specjalistyczne środki ochrony osobistej, zwożenie płyt azbestowo cementowych na pomocą windy dekarskiej wysokość16mb
  • zabezpieczenie, załadunek i przygotowanie odpadów zawierających azbest do transportu – pakowanie odpadów w folie o grubości 0,2 mm i ich specjalne oznakowanie transport – wykonywany odpowiednimi samochodami do przewozu materiałów niebezpiecznych
  • utylizacja odpadów azbestowych o kodach odpadu 17 06 05* i 17 06 01* – selektywne deponowanie przewożanie odpadów na składowiskach odpadów niebezpiecznych
  • wypełnianie wymogów formalno – administracyjnych – opracowywanie pełnej dokumentacji technicznej jak i planu pracy
  • monitoring powietrza – realizacja badań laboratoryjnych na zawartość włókien azbestowych w powietrzu(jeśli specyfika budowy będzie tego wymagać)

23Działalności w zakresie materiałów zawierających azbest prowadzimy na podstawie Decyzji Marszałka Województwa Śląskiego nr 547/OS/011 (lata cześniejesze zezwolenie nr OŚR.IV.7660-39/06) która zatwierdza ?program gospodarki odpadami? na terenie całego kraju.

Posiadamy również Decyzję nr OŚR.IV.7660-148/08 na transport odpadów na terenie całego kraju. Wszystkie prace wykonywane są zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi. Wieloletnie doświadczenie i stała koordynacja naszych realizacji z organami nadzorczymi Państwowej Inspekcji Pracy, Inspekcji Sanitarnych i Ochrony Środowiska oraz Powiatowych Nadzorów Budowlanych są gwarancją bezpieczeństwa i profesjonalizmu co potwierdzić możemy licznymi referencjami.

Jeśli będą mieć Państwo jakieś pytania dotyczące tego tematu zapraszamy kontaku